Bộ trưởng Tô Lâm: Xác định sơ hở, thiếu sót trong quản lý để kiến nghị khắc phục

Bộ trưởng Tô Lâm: Xác định sơ hở, thiếu sót trong quản lý để kiến nghị khắc phục

Tin nóng 21/03/2023, 16:47

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, ngoài việc điều tra, chứng minh tội phạm, thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, một trong những nhiệm vụ quan trọng của điều tra vụ...