Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng quá cao

Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng quá cao

Tài chính - Ngân hàng 12/04/2024, 14:57

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 160 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.