Topic : cá chép

Các khu vực nuôi trồng và cung cấp cá chép lớn nhất cả nước phục vụ cho ngày Tết ông Công ông Táo năm 2023

Các khu vực nuôi trồng và cung cấp cá chép lớn nhất cả nước phục vụ cho ngày Tết ông Công ông Táo năm 2023

Hàng hoá - Tiêu dùng 08/01/2023, 08:50

Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp mỗi gia đình lại chuẩn bị lễ tiễn ông Công ông Táo về trời. Đây là nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam