Tập đoàn Vingroup và Techcombank được giao nghiên cứu đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Tập đoàn Vingroup và Techcombank được giao nghiên cứu đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Bất động sản 25/05/2022, 14:04

Vingroup và Techcombank được giao nghiên cứu đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành theo phương thức PPP...