Hoàng Anh Gia Lai xin hoãn trả nợ gốc và lãi trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng

Hoàng Anh Gia Lai xin hoãn trả nợ gốc và lãi trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp 03/01/2023, 17:58

Hoàng Anh Gia Lai xin hoãn trả tiền gốc và lãi trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng sang quý 2/2023 do chưa có nguồn tiền trả nợ từ phía HAGL Agrico và bán tài sản.