Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Bất động sản 04/05/2023, 09:32

Đối với dự án mà nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư 2020 và dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà...