Topic : cổ phần LPB

Vì sao phiên đấu giá cổ phần LPB không đủ điều kiện tổ chức?

Vì sao phiên đấu giá cổ phần LPB không đủ điều kiện tổ chức?

Tài chính - Ngân hàng 18/04/2023, 11:13

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, hết thời hạn đăng ký và đặt cọc không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần LPB của Ngân hàng...