Thành viên HĐQT thu về gần 18 tỷ đồng từ bán toàn bộ cổ phiếu của An Phát Holdings

Thành viên HĐQT thu về gần 18 tỷ đồng từ bán toàn bộ cổ phiếu của An Phát Holdings

Chứng khoán 25/03/2023, 15:14

Ông Đinh Xuân Cường, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH) vừa bán xong 2,5 triệu cổ phiếu APH. Giao dịch được thực hiện theo phương pháp thỏa thuận hoặc khớp lệnh.