Một công ty chứng khoán lên tiếng giải trình việc cổ phiếu 'nằm sàn' 5 phiên liên tiếp

Một công ty chứng khoán lên tiếng giải trình việc cổ phiếu "nằm sàn" 5 phiên liên tiếp

Chứng khoán 11/11/2022, 08:22

So với mức đỉnh cách đây gần 1 năm, cổ phiếu chứng khoán này đã “bốc hơi” 73% giá trị.