Lợi nhuận âm, cổ phiếu thép Vicasa không được giao dịch ký quỹ

Lợi nhuận âm, cổ phiếu thép Vicasa không được giao dịch ký quỹ

Doanh nghiệp 16/02/2023, 15:04

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã ra thông báo bổ sung cổ phiếu VCA vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.