HNX điểm tên 3 mã cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

HNX điểm tên 3 mã cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

Chứng khoán 29/10/2022, 06:56

3 mã cổ phiếu bị liệt vào diện hạn chế giao dịchgồm cổ phiếu của CTCP Vimeco, CTCP Đầu tư Xây dựng Tiến Trung và CTCP Cơ điện Dzĩ An.