Vợ chồng Chủ tịch và thành viên HĐQT VDS gom lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp

Vợ chồng Chủ tịch và thành viên HĐQT VDS gom lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán 21/09/2022, 07:06

Chủ tịch CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) - ông Nguyễn Miên Tuấn cùng vợ và một thành viên HĐQT đã mua vào hơn 17 triệu cổ phiếu VDS trong phiên giao dịch...