Năm 2023, CII đặt kế hoạch lợi nhuận giảm gần một nửa

Năm 2023, CII đặt kế hoạch lợi nhuận giảm gần một nửa

Doanh nghiệp 08/04/2023, 07:35

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII - sàn HoSE) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ...