Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (ngày 21/10): Fecon trúng 2 gói thầu tại dự án nhiệt điện và điện gió ngoài khơi

Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (ngày 21/10): Fecon trúng 2 gói thầu tại dự án nhiệt điện và điện gió ngoài khơi

Doanh nghiệp 20/10/2022, 22:43

Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (ngày 21/10): Fecon trúng 2 gói thầu mới; Vinahud biến động nhân sự cấp cao; TVSI tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư trái phiếu...