UBCKNN xử phạt Tập đoàn BGI 210 triệu đồng

UBCKNN xử phạt Tập đoàn BGI 210 triệu đồng

Chứng khoán 10/01/2023, 06:45

Mới đây, UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...