Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 9/1-13/1

Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 9/1-13/1

Chứng khoán 08/01/2023, 08:02

Trong 6 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ chi trả cao nhất là 15% và thấp nhất là 4%.