Hòa Bình công khai danh sách 84 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 'chây ì' tiền thuế

Hòa Bình công khai danh sách 84 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân "chây ì" tiền thuế

Tin nóng 25/05/2022, 19:48

Ngày 24/5, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã có Thông báo số 2650/TB-CTHBI công khai doanh nghiệp nợ thuế tính đến thời điểm 30/4/2022.