ABBank Khánh Hòa nhận thế chấp tài sản là Công viên Phù Đổng có đúng quy định?

ABBank Khánh Hòa nhận thế chấp tài sản là Công viên Phù Đổng có đúng quy định?

Tài chính - Ngân hàng 10/08/2022, 10:50

Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa khẳng định khi ngân hàng ABBank nhận thế chấp tài sản Công viên Phù Đổng là sai, bởi đây không phải tài sản của doanh nghiệp.