Một công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp sau khi bị phạt 815 triệu đồng

Một công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp sau khi bị phạt 815 triệu đồng

Doanh nghiệp 10/01/2023, 22:49

Đây là công ty tiếp theo sau Homeway Việt Nam nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký...