Tin doanh nghiệp nổi bật tuần: MWG thanh toán lô trái phiếu trị giá 1.135 tỷ đồng

Tin doanh nghiệp nổi bật tuần: MWG thanh toán lô trái phiếu trị giá 1.135 tỷ đồng

Doanh nghiệp 07/01/2023, 07:59

Tin doanh nghiệp nổi bật tuần: MWG hoàn tất thanh toán lô trái phiếu trị giá 1.135 tỷ đồng; HBC có thông cáo về việc liên quan đến ông Nguyễn Công Phú...