Mắc nhiều vi phạm, VC2 bị phạt nặng

Mắc nhiều vi phạm, VC2 bị phạt nặng

Chứng khoán 06/01/2023, 14:44

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Xây dựng...