Một doanh nghiệp điện đính chính BCTC quý 4/2022, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 28 lần số liệu đã công bố

Một doanh nghiệp điện đính chính BCTC quý 4/2022, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 28 lần số liệu đã công bố

Doanh nghiệp 06/03/2023, 23:55

Chỉ tiêu thay đổi đáng kể nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đột biến từ 82,3 tỷ đồng xuống âm 115,8 tỷ đồng, tương ứng mức chênh lệch lên tới 198 tỷ...