Tin bất động sản ngày 10/5: Bàn tròn xúc tiến đầu tư bất động sản du lịch nông nghiệp Việt Nam

Tin bất động sản ngày 10/5: Bàn tròn xúc tiến đầu tư bất động sản du lịch nông nghiệp Việt Nam

Bất động sản 10/05/2023, 12:14

Doanh nghiệp nào trúng dự án nhà ở xã hội hơn 3.700 tỉ đồng ở Thanh Hoá;Khánh Hòa thông tin về việc giải quyết các vấn đề tại Khu du lịch và giải trí...