BIDV và Trường Đại học Y Hà Nội ký kết  Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và trao tài trợ

BIDV và Trường Đại học Y Hà Nội ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và trao tài trợ

Tài chính - Ngân hàng 24/12/2022, 21:05

Ngày 23/12/2022, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Trường Đại học Y Hà Nội ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028; đồng thời trao tặng...