Topic : Đại Phước

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn diện hai khu đô thị ở Đồng Nai

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn diện hai khu đô thị ở Đồng Nai

Bất động sản 13/04/2023, 17:48

Mới đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Đồng Nai rà soát toàn diện về pháp lý dự án Khu đô thị sinh thái Đại Phước.