Topic : Đât đai

Bình Dương: Đất đai vẫn là điểm nghẽn lớn trong công tác xã hội hóa

Bình Dương: Đất đai vẫn là điểm nghẽn lớn trong công tác xã hội hóa

Bất động sản 31/05/2024, 09:28

Bên cạnh những khó khăn, vướng mắc về pháp lý thì các vấn đề liên quan quy hoạch, sử dụng đất cũng là điểm nghẽn lớn làm ảnh hưởng...