Thủ tướng thành lập 5 Tổ công tác đặc biệt về đầu tư công

Thủ tướng thành lập 5 Tổ công tác đặc biệt về đầu tư công

Doanh nghiệp 15/03/2023, 14:36

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,...