Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 36,9%

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 36,9%

Doanh nghiệp 03/03/2023, 07:46

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2023 ước đạt gần 30 nghìn tỷ đồng,...

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giảm, đầu tư ra nước ngoài tăng mạnh

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giảm, đầu tư ra nước ngoài tăng mạnh

Doanh nghiệp 31/01/2023, 14:21

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 01/2023 ước tính đạt 1,35 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước; trong khi đó, tổng vốn đầu tư...