Địa ốc Hoàng Quân muốn chi 650 tỷ mua cổ phần chủ sở hữu dự án Golden City

Địa ốc Hoàng Quân muốn chi 650 tỷ mua cổ phần chủ sở hữu dự án Golden City

Bất động sản 30/08/2022, 06:06

Địa ốc Hoàng Quân dự kiến chi 650 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần từ chủ đầu tư dự án Golden City. Đây là dự án mà doanh nghiệp đã chuyển nhượng...