Doanh nghiệp có nhân viên phát ngôn “đại hội xe lăn” kinh doanh thế nào?

Doanh nghiệp có nhân viên phát ngôn “đại hội xe lăn” kinh doanh thế nào?

Doanh nghiệp 01/03/2023, 16:02

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) là công ty do Vietnam Airlines nắm giữ 100% vốn.