SHB thông báo điều chỉnh mức phí SMS Banking

SHB thông báo điều chỉnh mức phí SMS Banking

Thị Trường 17/04/2024, 15:30

Để đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả khách hàng, kể từ tháng 5/2024, SHB sẽ thực hiện điều chỉnh cơ chế tính phí và mức thu phí dịch vụ...