Topic : Đỗ Mỹ Linh

Giải pháp nào để chống đầu cơ đất?

Giải pháp nào để chống đầu cơ đất?

Bất động sản 30/08/2022, 21:22

Theo GS, TS Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, để chống đầu cơ và điều tiết giá trị gia tăng từ đất...