Topic : doanh nghiêp

6 tháng đầu năm: Thực hiện trên 28 nghìn cuộc thanh tra tài chính, kiến nghị xử lý hơn 21.000 tỷ đồng

6 tháng đầu năm: Thực hiện trên 28 nghìn cuộc thanh tra tài chính, kiến nghị xử lý hơn 21.000 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 25/07/2022, 15:54

Mới đây, Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm, đã thực hiện 28,4 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra qua đó kiến nghị xử lý tài chính 21,2 nghìn tỷ đồng,...