Việt Nam hiện có khoảng 71 ngàn doanh nghiệp công nghệ số

Việt Nam hiện có khoảng 71 ngàn doanh nghiệp công nghệ số

Doanh nghiệp 03/04/2023, 09:50

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ước tính đến hết tháng 3/2023, Số doanh nghiệp công nghệ số đăng ký hoạt động ước đạt 71.000 tăng 200 doanh nghiệp so với tháng 02/2023...