Xôn xao thông tin 'ông lớn' thầu xây dựng Hòa Bình bị 7 doanh nghiệp thầu phụ tố chậm thanh toán và đe sẽ dừng...

Xôn xao thông tin "ông lớn" thầu xây dựng Hòa Bình bị 7 doanh nghiệp thầu phụ tố chậm thanh toán và đe sẽ dừng...

Doanh nghiệp 13/03/2023, 20:44

Các diễn đàn thầu xây dựng đang lan truyền thông tin 7 doanh nghiệp nhà thầu phụ đang thi công tại các dự án do Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) làm Tổng thầu...