Trên HOSE có 44 doanh nghiệp vốn hóa hơn 1 tỷ USD

Trên HOSE có 44 doanh nghiệp vốn hóa hơn 1 tỷ USD

Doanh nghiệp 10/06/2022, 21:38

Hết tháng 05/2022, trên HOSE có 44 doanh nghiệp vốn hóa hơn 1 tỷ USD. Trong đó, 03 doanh nghiệp vốn hóa trên 10 tỷ USD, bao gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam