Apple: Doanh thu quý tụt dốc sau nhiều năm

Apple: Doanh thu quý tụt dốc sau nhiều năm

Doanh nghiệp 06/02/2023, 07:59

Ngày 3/2, Apple đã công bố báo cáo tài chính đầu tiên của năm 2023 kết thúc vào ngày 31/12 tương ứng với quý IV/2022...