TNG vượt kế hoạch doanh thu trong tháng 1/2023

TNG vượt kế hoạch doanh thu trong tháng 1/2023

Doanh nghiệp 08/02/2023, 07:40

Doanh thu xuất khẩu chiếm 99%, với các thị trường trọng điểm như Mỹ (34%), Pháp (28%),...