Dốc Chín Khoanh - Con dốc hùng vĩ nhất miền Bắc

Dốc Chín Khoanh - Con dốc hùng vĩ nhất miền Bắc

Multimedia 16/08/2022, 22:13

Dốc Chín Khoanh công nhận là con dốc nổi tiếng nhất nhì Hà Giang, đây là con dốc lớn và ngoằn ngoèo nhất.