TTC Land báo lãi giảm hơn một nửa trong quý 2

TTC Land báo lãi giảm hơn một nửa trong quý 2

Bất động sản 05/08/2022, 16:31

TTC Land báo lãi sau thuế 65,5 tỷ đồng trong quý 2/2022, giảm 54% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, LNST của doanh nghiệp đạt 123,5 tỷ đồng, giảm 31%.