VietABank: Tổng tài sản giảm hơn 10.300 tỷ đồng, dòng tiền âm gần 15.000 tỷ đồng

VietABank: Tổng tài sản giảm hơn 10.300 tỷ đồng, dòng tiền âm gần 15.000 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 09/05/2023, 07:30

Tính tới ngày 31/3/2023, tổng tài sản của VietABank đạt 94.791,5 tỷ đồng, giảm 10.356 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương giảm gần 10%...