Nghệ An công khai 85 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai

Nghệ An công khai 85 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai

Bất động sản 30/12/2022, 09:59

Sở Xây dựng Nghệ An vừa công khai danh sách 85 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, tính đến ngày 27/12.