Eurowindow Green Park – Khu đô thị đa trải nghiệm trung tâm TP. Yên Bái

Eurowindow Green Park – Khu đô thị đa trải nghiệm trung tâm TP. Yên Bái

Bất động sản 01/11/2022, 15:26

Eurowindow Green Park Yen Bai được Eurowindow Holding phát triển với định hướng là một khu đô thị hiện đại đồng bộ, tiên phong mô hình life-style đa trải nghiệm,...