Đầu tư LDG muốn góp thêm vốn vào Địa ốc Nam Sài Gòn để đầu tư dự án High Intela và West Intela

Đầu tư LDG muốn góp thêm vốn vào Địa ốc Nam Sài Gòn để đầu tư dự án High Intela và West Intela

Bất động sản 29/12/2022, 07:31

Đầu tư LDG muốn góp thêm 100 tỷ đồng vào Địa ốc Nam Sài Gòn để bổ sung vốn thực hiện dự án High Intela và West Intela tại TP HCM.