Nhiều yếu tố tích cực, kỳ vọng thị trường bất động sản 'khởi sắc' trong năm 2023

Nhiều yếu tố tích cực, kỳ vọng thị trường bất động sản 'khởi sắc' trong năm 2023

Bất động sản 05/01/2023, 07:26

Thị trường bất động sản năm 2022 được đánh giá là đã có sự thanh lọc, điều chỉnh. Nhiều chuyên gia dự báo năm 2023 sẽ có chuyển biến tích cực.