Luật Các tổ chức tín dụng: Cần gỡ khó việc thu giữ tài sản đảm bảo là BĐS

Luật Các tổ chức tín dụng: Cần gỡ khó việc thu giữ tài sản đảm bảo là BĐS

Bất động sản 10/03/2023, 07:56

Nhiều khó khăn vướng mắc trong vấn đề xử lý quyền nắm giữ BĐS khi người vay thế chấp cấn trừ nợ tại các ngân hàng cần được Luật Các tổ chức tín dụng...