Nhà đầu tư 'chờ' dự thảo nghị định sửa đổi trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

Nhà đầu tư "chờ" dự thảo nghị định sửa đổi trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

Bất động sản 13/03/2023, 07:42

Chia sẻ với Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, chuyên gia pháp lý, bất động sản Phạm Thanh Tuấn - Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Thương mại và...