Kiển nghị giảm hơn 2.200 tỷ dự toán chi thường xuyên của Bộ Tài chính

Kiển nghị giảm hơn 2.200 tỷ dự toán chi thường xuyên của Bộ Tài chính

Tin nóng 05/01/2023, 15:50

Uỷ ban Tài chính, Ngân sách kiến nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh giảm 2.268,3 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính và tăng dự toán chi...