Dừng điều chỉnh siêu dự án 'Hạ Long trên cạn' của 'Chúa đảo' Tuần Châu tại Hà Nội

Dừng điều chỉnh siêu dự án 'Hạ Long trên cạn' của 'Chúa đảo' Tuần Châu tại Hà Nội

Bất động sản 24/11/2022, 12:52

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Công ty Tuần Châu Hà Nội về việc dừng điều chỉnh dự án “Hạ Long trên cạn” của “Chúa đảo” Tuần Châu.