Thị trường không thuận lợi, thêm nhiều doanh nghiệp hoãn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn

Thị trường không thuận lợi, thêm nhiều doanh nghiệp hoãn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn

Doanh nghiệp 23/12/2022, 09:35

Một số doanh nghiệp đã buộc phải rút hồ sơ chào bán cổ phiếu chỉ sau vài tháng thông qua phương án.